Aftiteling: de Sound Designer

· Door

Facebook Twitter WhatsApp

Op de aftiteling staan exotische vaklui. Best Boys en Script Girls, Gaffers en Grips, Producers en Directors. We beschrijven hun werk. Deel 8: de Sound Designer.

Sound Design is het ontwerpen en manipuleren van geluiden. Het is een vaag afgebakend beroep omdat het overlap vertoont met dat van (Supervising) Sound Editor, maar dat voert hier te ver. Hier bedoelen we met sound design het ontwerpen en creëren van het geluidsbeeld van een film en van individuele geluiden. Skip Lievsay is een van de beroemdste Sound Designers (én Sound Editors) in de moderne cinema. Hij is de vaste designer van de gebroeders Joel en Ethan Coen. Bekijk deze scène uit het slot van No Country For Old Men en zet onmiddellijk ná de botsende auto's (anders krijg je een hartaanval en gesprongen trommelvliezen) het geluid op tien. Je hoort dan hoe vol de oorverdovende stilte na de crash is:

Je cookie-instellingen zorgen ervoor dat je dit deel van de website niet kunt zien.

Wijzig hier je cookie-instellingen

Je hoorde: sissende en tikkende motoren, een klein beetje wind in de bomen, in de verte blaffende honden, rinkelend glas, auto's die een paar blokken verderop voorbijrijden, en meer. De voetstappen zullen wellicht door de Foley Artist zijn geproduceerd (ook met dat beroep is er enige overlap) maar de rest van het geluidsbeeld en de geluiden werden bedacht en verzameld door Lievsay. In absolute stilte zou de scène minder impact gehad hebben.

In Barton Fink, ook van de Coen-broers, is Lievsay’s werk nog belangrijker. Zie deze compilatie ven enkele ‘stille’ scènes:

Je cookie-instellingen zorgen ervoor dat je dit deel van de website niet kunt zien.

Wijzig hier je cookie-instellingen

Ook het fabriceren van individuele geluiden is onderdeel van het vak. In de doucheputje-scène in Barton Fink wordt onze tocht in het putje begeleid door een combinatie van klonkende loodgietersgeluiden en het door Lievsay vervormde geluid van autoverkeer.

Het combineren en manipuleren van opgenomen geluiden is ook een specialisme van een andere beroemde Sound Designer: Ben Burtt. Zijn geluid van de motoren van de Tie Fighters in Star Wars was een combinatie van vertraagd olifantengeschal en opnames van auto’s die door plassen rijden. Het geluid van de laserblasters in Star Wars was het slaan met een hamer op een strak gespannen staalkabel. Een exotisch vak dus, Sound Designer.

Zie voor een  uitgebreid essay over het sound design van Barton Fink deze longread.