Discovery Recensies

Why We Hate

Why We Hate S01: veel stof tot nadenken

De documentaireserie van Steven Spielberg draait om grote kwesties met betrekking tot haat en agressie.